Do końca lutego rabat na dobry początek nawet do 30%! 🇬🇧🚀

Angielski A1 jaki to poziom?

Chłopiec uczy się angielskiego na poziomie a1

Spis treści

Najważniejsze informacje:
📚 Angielski A1 to podstawowy poziom znajomości języka angielskiego
🌐 Europejski System Opisu Kształcenia Językowego definiuje 6 poziomów znajomości języka
💬 Poziom A1 obejmuje rozumienie i stosowanie podstawowych zwrotów i sformułowań
🤝 Osoba na poziomie A1 potrafi przeprowadzić prostą rozmowę z współpracującym rozmówcą

Dowiedz się więcej o angielskim na poziomie A1

Poziom A1 – jaka to wartość? Szczegółowy opis europejskiego systemu opisu kształcenia językowego

Zgodnie ze skalą wyróżnia się sześć poziomów zaawansowania: podstawowy – A1 (początkujący) i A2 (podstawowy), średniozaawansowany – B1 (niższy średniozaawansowany) i B2 (wyższy śредniozaawansowany), zaawansowany – C1 (zaawansowany) i C2 (biegły). Poziom A1 to podstawowy etap nauki języka angielskiego, na którym uczący się zdobywa wiedzę potrzebną do prostego komunikowania się w życiu codziennym.

Charakterystyczne umiejętności definiujące poziom angielskiego A1

Osoby na poziomie A1 są w stanie:

  • Rozumieć i stosować podstawowe zwroty i sformułowania
  • Przeprowadzić prostą rozmowę z współpracującym rozmówcą
  • Zapytać o drogę, godzinę, ceny i inne podstawowe informacje
  • Wypełnić formularze z danymi osobowymi

Skuteczne metody zdobycia wiedzy na poziomie angielskiego A1

1. Kursy językowe

Kursy językowe oferowane przez szkoły językowe, takie jak Akcent, dostarczają uczącym się materiałów i ćwiczeń potrzebnych do nauki na poziomie A1. Te kursy są bardzo wszechstronne – oprócz tradycyjnych lekcji prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli, uczestnicy mają możliwość uczestniczenia w warsztatach, które pomagają w praktycznym opanowaniu języka w różnych kontekstach, takich jak podróże, rozmowy o pracy czy życiu kulturalnym. Istnieje również możliwość uczestniczenia w spotkaniach z native speakerami, co pozwala na poprawienie akcentu oraz budowanie pewności siebie podczas rozmów w języku angielskim.

W celu lepszego dostosowania do potrzeb uczących się, wiele szkół językowych, w tym także Akcent, oferuje różne formy zajęć, takie jak lekcje grupowe, indywidualne, a nawet e-learning. Dzięki temu każdy uczestnik może znaleźć rozwiązanie pasujące do jego stylu nauki, dostępności czasowej i budżetu. Ponadto, ważnym elementem kursów są regularne testy sprawdzające, które umożliwiają monitorowanie postępów w nauce oraz dostosowanie kolejnych zajęć do indywidualnych potrzeb uczących się.

Biorąc pod uwagę elastyczność oferowanych programów oraz bogactwo dodatkowych możliwości, uczestnikom kursów językowych oferowanych przez Akcent i inne szkoły zapewniają solidne podstawy języka angielskiego na poziomie A1, co jest kluczem do sukcesu w dalszej nauce i rozwoju umiejętności językowych. A co więcej, uczestnicy kończących kurs otrzymują certyfikat potwierdzający ich poziom znajomości języka angielskiego, co może być atutem na rynku pracy i w życiu osobistym.

2. Materiały edukacyjne online

Wiedza na poziomie A1 może być zdobyta również poprzez korzystanie z różnych aplikacji oraz stron internetowych dedykowanych naukom języka angielskiego. Platforma językowa Akcent docenia wartość takich materiałów i oferuje uczniom interaktywne kursy wideo, które dostosowują się do ich poziomu zaawansowania. Na platformie Akcent uczestnik może wybrać kurs A1 oraz inne kursy na wyższych poziomach, takie jak A2, B1 czy B2.

Różnorodne książki z gramatyki angielskiej, takie jak te na poziomach B1, B2 oraz A2, wspomagają proces nauki, dostarczając solidnych podstaw gramatycznych oraz praktycznych ćwiczeń. Wiedza ta jest doskonale uzupełniona przez słownictwo na poziomach B1, B2 i A2, które znacznie ułatwiają komunikację w języku angielskim.

Warto zwrócić uwagę, że materiały edukacyjne online umożliwiają uczącym się naukę w dowolnym czasie i miejscu. Można z nich korzystać za pomocą różnych urządzeń – komputerów, tabletów czy smartfonów. Ponadto, uczestnicy mają możliwość korzystania z różnorodnych funkcji, takich jak opcja powtórzenia, nagrywania swojej wymowy czy monitorowania postępów. Dzięki temu uczący się może biegle opanować podstawy języka angielskiego na poziomie A1, rozwijając zrównoważone umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania, pisania i mówienia.

Podsumowując, korzystanie z materiałów edukacyjnych online oferowanych przez platformę językową Akcent może przynieść uczącym się mnóstwo korzyści. Dostęp do interaktywnych kursów wideo, bogatej oferty książek z gramatyki oraz słownictwa na różnych poziomach to doskonały sposób na szybkie i efektywne opanowanie angielskiego na poziomie A1 oraz dalszym rozwijaniu swoich umiejętności językowych.

3. Regularna praktyka rozmów

Systematyczność to klucz do osiągnięcia poziomu A1. Ważne jest, aby ćwiczyć swoje umiejętności konwersacyjne, nawet na podstawowym poziomie, aby umacniać wiedzę językową.

Aby osiągnąć wymagany stopień elastyczności językowej, uczący się muszą podjąć różnorodne działania mające na celu rozwinięcie wewnętrznego rytmu języka angielskiego. Przykładami takich działań mogą być cotygodniowe spotkania z native speakerami lub innymi uczącymi się języka, organizowane przez miejscowe kluby konwersacyjne, uczelnie czy nawet internetowe fora dyskusyjne. Wykorzystanie różnorakich tematów oraz kontekstów rozmów z pewnością pomoże w ćwiczeniu konstrukcji gramatycznych oraz poszerzeniu tudzież ugruntowaniu słownictwa.

Dodatkowo, warto rozważyć świadome korzystanie z mediów społecznościowych lub Internetu, komunikując się z innymi osobami za pomocą języka angielskiego. Tworzenie i udzielanie odpowiedzi na komentarze, pisanie krótkich wiadomości czy opisywanie zdjęć – to również działania, które przyczyniają się do zwiększenia przepływu konwersacyjnego języka angielskiego, nawet na poziomie A1.

Warto również pamiętać o praktykowaniu umiejętności słuchania poprzez słuchanie angielskojęzycznych utworów muzycznych czy oglądanie filmów z napisami w oryginalnym języku.

Ćwiczenie rozmów z wykorzystaniem metody tzw. “shadowing” również może pomóc w przyswojeniu podstawowych umiejętności konwersacyjnych. Technika polega na powtarzaniu równolegle ze słuchanym tekstem, czy to wypowiadanym przez native speakerów, lub zarejestrowanym wcześniej przez samego uczącego się. Działanie to ma na celu naśladowanie intonacji, akcentu oraz szybkości mówienia, która będzie pomocna w dalszym rozwoju umiejętności językowych, nie tylko na podstawowym, lecz także na wyższych poziomach zaawansowania.

Opanowanie angielskiego na poziomie A1 – wartości dla początkujących

1. Proste porozumiewanie

Zdolność do prostego porozumiewania się w codziennych sytuacjach to kluczowe wartości zdobywane przez osoby na poziomie A1. Dzięki znajomości podstawowych zwrotów oraz sformułowań, uczący się potrafią nawiązywać kontakty z innymi osobami, dzięki czemu są w stanie przełamywać bariery językowe i kulturowe podczas swoich podróży. Umiejętność ta bywa nie tylko niezwykle pomocna, gdy rozwiązujemy codzienne problemy czy wyjaśniamy nieporozumienia, ale również może wpływać pozytywnie na budowanie nowych relacji interpersonalnych w środowisku międzynarodowym. Ponadto, proste umiejętności porozumiewania się mogą być użyteczne w kontekście zawodowym – nawet podstawowa znajomość angielskiego może ułatwić pracę w środowiskach wielokulturowych lub z klientami zagranicznymi.

2. Znajomość języka dająca pewną miarę pewności siebie

Poziom A1 języka angielskiego charakteryzuje się znajomością podstawowych zasad gramatycznych oraz słownictwa, co pozwala uczącym się na prawidłowe i efektywne porozumiewanie się z innymi osobami, niezależnie od kontekstu rozmowy. Wypracowanie systematycznej, zrozumiałej i rzeczywistej przekazu językowego na tym poziomie umożliwia uczestników ugruntowania podstaw, na których mogą budować bardziej zaawansowane umiejętności, opanowując kolejne poziomy. Po osiągnięciu poziomu A1, uczący się zyskują wewnętrzne poczucie pewności siebie oraz sprawności komunikacyjnej, co może skutkować zwiększoną motywacją do dalszego kształcenia się i rozwijania umiejętności językowych. W miarę jak postępują w nauce, uczestnicy opanowują bardziej złożone struktury gramatyczne oraz poszerzają swoje słownictwo, co ma kluczowe znaczenie dla płynnej komunikacji na wyższych poziomach zaawansowania języka angielskiego.

Czym różni się poziom A1 od A2?

Na poziomie A2 uczący się mają szersze zrozumienie języka, potrafią porozumiewać się w prostych sytuacjach. Znajomość słownictwa jest zatytułowana oraz są umiejscowione i potrafią używać podstawowych konstrukcję gramatycznych.

W przeciwieństwie do poziomu A1, A2 oferuje uczącym się bardziej zaawansowane narzędzia do indywidualnej oraz grupowej komunikacji. Na tym etapie edukacji, uczestnicy kursów językowych potrafią z łatwością poradzić sobie z konwersacjami dotyczącymi codziennego życia, zrozumieć podstawowe teksty czy obejrzeć proste programy telewizyjne czy filmy w anglojęzycznym oryginale. Na poziomie A2, uczący się są również zdolni do radzenia sobie w sytuacjach, w których dana osoba musi wyrazić swoje zdanie, opowiedzieć o swoim doświadczeniu czy przedstawić argumenty na rzecz lub przeciw określonemu zagadnieniu.

Dzięki poziomowi A2 uczący się zyskują umiejętność komunikacji w języku angielskim na wyższym, bardziej zaawansowanym poziomie. Wzrost zrozumienia gramatyki i poszerzenie słownictwa umożliwia budowanie bardziej złożonych zdań, oddając wrażenie płynności i sprawności przekazu językowego. Ta zdolność do samodzielnego konstruowania prawidłowych wypowiedzi może prowadzić do głębszego zaangażowania w międzynarodowym środowisku naukowym, zawodowym czy kulturalnym.

Dalsze poszerzenie horyzontów językowych na poziomie A2 daje uczącym się szansę na zdobycie narzędzi, które ułatwiają zarówno oswojenie się z językiem angielskim w świecie potocznym, jak i przygotowanie bazy wiedzy, niezbędnej do działania w obszarach działalności specjalistycznej oraz na szczeblach wyższego zaawansowania.

Podsumowanie – jak opanować podstawowy poziom angielskiego A1 dzięki szkole językowej Akcent

Angielski A1 to podstawowy etap nauki języka, na którym uczący się zdobywa wiedzę potrzebną do prostego komunikowania się w życiu codziennym. Jeśli jesteś zainteresowany rozpoczęciem swojej przygody z języka angielskiego, zapoznaj się z ofertą szkoły Akcent – wartości dostarczonej przez wysokiej jakości materiały, książki i ćwiczenia. Akcent cieszy się pozytywnymi opiniami uczniów i oferuje certyfikat po ukończeniu kursu. Zdobądź wiedzę na poziomie A1 razem z platformą Akcent, a potem kontynuuj swoją naukę, przechodząc do kolejnych poziomów.

Dziewczynka uczy się angielskiego na poziomie a2

Angielski A2 jaki to poziom?

Najważniejsze informacje: 📚 Angielski A2 jaki to poziom? – jest to podstawowa znajomość języka angielskiego 🌍 System CEFR definiuje i opisuje różne poziomy znajomości języka

Czytaj więcej »
Dwoje ludzi rozmawia po angielsku na poziomie C1 w nowoczesnej firmie

Angielski C1 jaki to poziom?

Najważniejsze informacje: 📘 Angielski C1 jaki to poziom? – jest to zaawansowany etap nauki języka 💼 Uczący się na poziomie C1 opanowują umiejętności biegłego posługiwania

Czytaj więcej »
Dwoje ludzi w biurze rozmawia po angielsku na poziomie C2

Angielski C2 jaki to poziom?

Najważniejsze informacje: 🎓 Język angielski – poziom C2 (zaawansowany) prezentują osoby biegle posługujące się językiem obcym 💼 Umiejętności na poziomie C2 umożliwiają wykonywanie złożonych zadań

Czytaj więcej »
Dwie dziewczyny znające angielski na poziomie b2 same podróżują po Londynie

Angielski B2 jaki to poziom?

Angielski B2 jaki to poziom: Przewodnik po wyższym średnio zaawansowanym poziomie języka angielskiego i jak go osiągnąć Najważniejsze informacje: 📚 Angielski B2 jaki to poziom?

Czytaj więcej »

Przetwarzamy wyłącznie Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, numer NIP, firmę, adres prowadzenia działalności gospodarczej. Administratorem danych osobowych jest Iwona Róg prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AKCENT Szkoła Języków Obcych Iwona Róg, os. Zygmunta Starego 6, 60-684 Poznań,NIP: 7780111835, REGON: 630006443, kontakt: platforma.szkola-akcent.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się z newslettera. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail. Administratorem danych osobowych jest Iwona Róg prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AKCENT Szkoła Języków Obcych Iwona Róg, os. Zygmunta Starego 6, 60-684 Poznań, NIP: 7780111835, REGON: 630006443, kontakt: platforma.szkola-akcent.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane przy użyciu formularza kontaktowego oraz prowadzenie ewentualnego dalszego kontaktu na Twoje życzenie. Podstawą przetwarzania danych osobowych są czynności podejmowane przez nas na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia świadczenie ww. usługi. Dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od daty wysłania zapytania. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail. Administratorem danych osobowych jest Iwona Róg prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AKCENT Szkoła Języków Obcych Iwona Róg, os. Zygmunta Starego 6, 60-684 Poznań, NIP: 7780111835, REGON: 630006443, kontakt: platforma.szkola-akcent.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane przy użyciu formularza kontaktowego oraz prowadzenie ewentualnego dalszego kontaktu na Twoje życzenie. Podstawą przetwarzania danych osobowych są czynności podejmowane przez nas na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia świadczenie ww. usługi. Dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od daty wysłania zapytania. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodałeś produkt do koszyka

Zapisz się do Newsletter'a

i otrzymuj bieżące informacje o nowościach i promocjach!

Administratorem Twoich danych osobowych jest AKCENT Szkoła Języków Obcych Iwona Róg.
Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych klikając tutaj.