Do końca lutego rabat na dobry początek nawet do 30%! 🇬🇧🚀

Kurs Angielskiego A1 początkujący, Słownictwo i Gramatyka

Od: 59,00  / miesiąc

Clear

Produkt od najdłużej działającej szkoły języków obcych w Polsce

Wieloletnie doświadczenie w nauce języka

Praktyczne ćwiczenia do każdej lekcji

Autorski kurs i materiały dydaktyczne

O kursie

Kurs zawiera 40 lekcji tematycznych, dwie lekcje powtórkowe i dwa testy. Forma przekazywania wiedzy to rezultat wieloletniej pracy i ogromnego doświadczenia autorki - Iwony Róg i zespołu lektorów SJO Akcent.

Każda jednostka zawiera lekcję video z lektorką , skrypt podsumowujący przerobiony materiał oraz interaktywne ćwiczenia i zdania do tłumaczenia do każdej lekcji.

Dostęp do kursu na okres 12 miesięcy.

Subskrypcja odnawia się automatycznie co miesiąc. Można ją odwołać w zakładce "Moje konto"

Spis treści:

1. Greetings and numbers 0-20
Pozdrowienia i liczby 0-20
2. Days of the week / months / seasons
Dni tygodnia/ miesiące/ pory roku
3. The world / high numbers
Świat/ duże liczby
4. Classroom language / the alphabet
Język w klasie/ alphabet
5. Objects / prepositions
Przedmioty/ przyimki miejsca
6. Colours / adjectives / feelings
Kolory/ przymiotniki/ uczucia
7. Verb phrases / question words
Wyrażenia z czasownikami/ Zaimki pytające
8. Jobs / word formation
Zawody/ słowotwórstwo
9. Family and everyday activities
Rodzina i codzienne czynności
10. Verbs and verb phrases
Czasowniki i wyrażenia czasownikowe
11. The weather / the world directions
Pogoda/ kierunki świata
12. Ordinal numbers / the date / telephone conversation
Liczebniki porządkowe/ data/ rozmowa telefoniczna
13. Music / in a shop / phrases with go, have, get
Muzyka/ w sklepie/ wyrażenia z go, have, get
14. The house / prepositions of place and movement
Dom/ przyimki w odniesieniu do miejsca i ruchu
15. Food and food containers
Jedzenie i pojemniki do jedzenia
16. Sports and activities
Sporty i aktywność fizyczna
17. Places, buildings and vehicles
Miejsca, budynki i pojazdy
18. Holidays, animals and the world around
Wakacje, zwierzęta i świat wokół
19. Parts of the body and clothes
Części ciała i ubrania
20. Computers and the Internet
Komputery i Internet
21. Revision
Powtórka

1. Personal pronouns/ to be
Zaimki osobowe/ czasownik to be
2. Question words / possesive adjectives
Zaimki pytające/ Przymiotniki dzierżawcze
3. Plurals, a/an, this/that/these/those
Liczba mnoga rzeczowników, a/an, this/that/these/those
4. There is / there are
5. Have got / some and any
6. Imperatives / let’s / can / can’t
Tryb rozkazujący/ let’s / can / can’t
7. The Present Simple Tense
Czas Present Simple
8. Adverbs of frequency and prepositions (on, in, at, to)
Przysłówki częstotliwości i przyimki (on, in, at, to)
9. The Present Continuous Tense
Czas Present Continuous
10. Object pronouns / possesive’s / whose
Zaimki w przypadku dopełnienia/ dopełniacz saksoński/ whose – czyj
11. Verbs of liking / be / do / have
Czasowniki wyrażające lubienie lub nielubienie/ be / do / have
12. The Past Simple Tense
Czas Past Simple – czas przeszły prosty
13. Past simple, irregular verbs
Past Simple, czasowniki nieregularne
14. Countable and uncontable nouns / quantifiers
Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne / określenia ilości
15. Adjectives, the comperative and superlative
Przymiotniki, stopień wyższy i najwyższy przymiotników
16. To be going to
17. Adverbs / verbs + infinitive
Przysłówki / czasowniki + bezokoliczniki
18. Articles: a / an / the / no article
Przedimki: a / an / the / bez przedimka
19. The Present Perfect Tense
Czas Present Perfect
20. Word order in questions
Szyk zdania w pytaniach
21. Revision
Powtórka

Szczegóły kursu:

W krótkim czasie zaczniesz płynnie posługiwać się językiem angielskim. Przy okazji omawiania różnych działów tematycznych, w przystępny sposób wyjaśnimy zawiłości gramatyczne i pomożemy Ci opanować nowe słownictwo w kontekście. Zadbaliśmy o to, aby materiały, które od nas otrzymasz, były dostosowane do wybranego przez Ciebie poziomu. Materiał przerabiany podczas kursu zgodny jest z zakresem i wymaganiami egzaminu zgodnie ze skalą CEFR (the Common European Framework of Reference for Languages).

Kursy na platformie Akcent to solidna dawka uporządkowanej wiedzy, przerabiana razem z lektorką, do wyćwiczenia w formie interaktywnych quizów i powtórzenia z naszymi podręcznikami lub e-bookami. Interaktywna forma kursu pozwala zaoszczędzić czas i uczyć się w dowolnym miejscu. Natomiast formuła lekcji sprawia, że czujesz się jak na prawdziwych zajęciach, kiedy pracujesz razem z lektorem.
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kompetencje językowe, aby na przykład przygotować się do wybranego egzaminu, potrzebują powtórki materiału lub po prostu szukają źródła motywacji. Nasze kursy chwali sobie zarówno młodzież, która przygotowuje się do egzaminów i testów, jak i dorośli. Dobra znajomość podstaw języka angielskiego okaże się przydatna zawsze: w szkole, na zagranicznych wakacjach, w trakcie służbowego wyjazdu czy podczas międzynarodowej konferencji.
Materiał został ułożony metodycznie, więc zachęcamy do przerabiania tematów po kolei – naprzemiennie gramatykę i słownictwo. Po każdym module dobrze jest zrobić powtórkę. Traktuj naukę na platformie jak umówione spotkanie z Twoją ulubioną lektorką – zarezerwuj sobie na to konkretny dzień i godzinę (przynajmniej raz w tygodniu). Potrzebujesz pomocy lektora, chcesz poćwiczyć zdobytą wiedzę w praktyce? Zapisz się na konsultacje.

Kurs angielskiego A1 – Vocabulary & Grammar to kompleksowy program nauczania dla początkujących uczniów, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z językiem angielskim. Oferowany przez Platformę Akcent, kurs został stworzony przez doświadczony zespół lektorów SJO Akcent pod kierunkiem autorki Iwony Róg.

Najważniejsze cechy kursu:

 • Doświadczenie: Produkt od najdłużej działającej szkoły języków obcych w Polsce.
 • Jakość: Wieloletnie doświadczenie w nauce języka oraz autorskie materiały dydaktyczne.
 • Praktyczność: Praktyczne ćwiczenia do każdej lekcji.
 • Dostępność: Dostęp do kursu na okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego odnawiania subskrypcji co miesiąc.

Kluczowe lekcje w zakresie słownictwa:

 • Pozdrowienia i liczby 0-20: Poznaj podstawowe formy przywitania oraz naucz się liczyć od 0 do 20.
 • Dni tygodnia, miesiące i pory roku: Odkryj nazwy dni tygodnia, miesięcy oraz por roku.
 • Zaimki osobowe i czasownik “to be”: Poznaj podstawowe zaimki osobowe oraz zasady użycia czasownika “to be”.
 • Czas Present Simple: Zgłęb zasady i użycie czasu Present Simple.
 • Czasowniki wyrażające lubienie: Zgłęb użycie czasowników wyrażających lubienie oraz “be”, “do” i “have”.

Kluczowe lekcje w zakresie gramatyki:

 • Zaimki pytające i przymiotniki dzierżawcze: Zgłęb tajniki zaimków pytających oraz naucz się używać przymiotników dzierżawczych.
 • Czas Present Continuous: Zgłęb zasady i użycie czasu Present Continuous.
 • Czas Past Simple: Poznaj zasady i użycie czasu przeszłego prostego – Past Simple.
 • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne: Poznaj różnice między rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi oraz jak używać określeń ilości.

Zapraszamy do skorzystania z kursu angielskiego na poziomie A1 i odkrycia przyjemności płynącej z nauki języka angielskiego z Akcentem!

Inne Kursy angielskiego na Platformie Akcent

Jeśli poczujesz, że poziom A1 to dopiero początek Twojej przygody z językiem angielskim, mamy dla Ciebie kolejne propozycje.

 • Kurs Angielskiego A2: Idealny dla tych, którzy chcą kontynuować naukę na wyższym poziomie. Zgłębisz bardziej zaawansowane zagadnienia gramatyczne i wzbogacisz swoje słownictwo, przygotowując się do codziennych rozmów w języku angielskim.
 • Kurs Angielskiego B1: Ten kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą swobodnie komunikować się w środowisku międzynarodowym. Zdobędziesz umiejętności niezbędne do prowadzenia bardziej skomplikowanych dyskusji oraz wyrażania swoich opinii i uczuć.
 • Kurs Angielskiego B2: Dla tych, którzy pragną osiągnąć zaawansowany poziom biegłości w języku angielskim. Kurs ten pozwoli Ci na swobodne korzystanie z języka w życiu zawodowym i prywatnym, a także przygotuje do międzynarodowych egzaminów językowych.

Nie czekaj i rozwijaj się z nami! Każdy kolejny kurs na platformie Akcent to krok bliżej do perfekcyjnej biegłości w języku angielskim.

Kurs Angielskiego A1 początkujący, Słownictwo i Gramatyka

Kurs Angielskiego
A1 początkujący
Słownictwo i Gramatyka

Od: 59,00  / miesiąc

Clear

Przetwarzamy wyłącznie Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, numer NIP, firmę, adres prowadzenia działalności gospodarczej. Administratorem danych osobowych jest Iwona Róg prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AKCENT Szkoła Języków Obcych Iwona Róg, os. Zygmunta Starego 6, 60-684 Poznań,NIP: 7780111835, REGON: 630006443, kontakt: platforma.szkola-akcent.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się z newslettera. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail. Administratorem danych osobowych jest Iwona Róg prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AKCENT Szkoła Języków Obcych Iwona Róg, os. Zygmunta Starego 6, 60-684 Poznań, NIP: 7780111835, REGON: 630006443, kontakt: platforma.szkola-akcent.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane przy użyciu formularza kontaktowego oraz prowadzenie ewentualnego dalszego kontaktu na Twoje życzenie. Podstawą przetwarzania danych osobowych są czynności podejmowane przez nas na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia świadczenie ww. usługi. Dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od daty wysłania zapytania. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail. Administratorem danych osobowych jest Iwona Róg prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AKCENT Szkoła Języków Obcych Iwona Róg, os. Zygmunta Starego 6, 60-684 Poznań, NIP: 7780111835, REGON: 630006443, kontakt: platforma.szkola-akcent.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane przy użyciu formularza kontaktowego oraz prowadzenie ewentualnego dalszego kontaktu na Twoje życzenie. Podstawą przetwarzania danych osobowych są czynności podejmowane przez nas na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia świadczenie ww. usługi. Dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od daty wysłania zapytania. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodałeś produkt do koszyka