Do końca lutego rabat na dobry początek nawet do 30%! 🇬🇧🚀

Kurs Angielskiego B1 średnio zaawansowany, Słownictwo i Gramatyka

Od: 59,00  / miesiąc

Clear

Produkt od najdłużej działającej szkoły języków obcych w Polsce

Wieloletnie doświadczenie w nauce języka

Praktyczne ćwiczenia do każdej lekcji

Autorski kurs i materiały dydaktyczne

O kursie

Kurs zawiera 40 lekcji tematycznych, dwie lekcje powtórkowe i dwa testy. Forma przekazywania wiedzy to rezultat wieloletniej pracy i ogromnego doświadczenia autorki - Iwony Róg i zespołu lektorów SJO Akcent.

Każda jednostka zawiera lekcję video z lektorką , skrypt podsumowujący przerobiony materiał oraz interaktywne ćwiczenia i zdania do tłumaczenia do każdej lekcji.

Dostęp do kursu na okres 12 miesięcy.

Subskrypcja odnawia się automatycznie co miesiąc. Można ją odwołać w zakładce "Moje konto"

Spis treści:

1. Places
Miejsca
2. The environment and the natural world
Środowisko i świat przyrody
3. Travel and traffic
Podróże i ruch uliczny
4. Money
Pieniądze
5. Fun and entertainment
Zabawa i rozrywka
6. Work
Praca
7. Education
Edukacja
8. Health
Zdrowie
9. Sport and fitness
Sport i fitness
10. Food and diet
Żywność i dieta
11. Describing people
Opisywanie ludzi
12. Relationships
Związki
13. The body and the senses
Ciało i zmysły
14. Emotions and feelings
Emocje i uczucia
15. Society
Społeczeństwo
16. Crime and punishment
Przestępstwo i kara
17 Conflicts
Konflikty
18. Language and communication
Język i komunikacja
19. News and information
Wiadomości i informacje
20. Technology
technologia
21. End-of-course revision + Test
Powtórka na koniec kursu + test

1. Present Simple vs Present Continuous
2. Present Perfect vs Present Perfect Continuous / for vs since
3. Present Perfect vs Past Simple
4. Narrative tenses
Czasy narracyjne
5. Revision of future forms
Rewizja przyszłych formularzy
6. Used to / would / usually
Used to / would / usually
7. Modal verbs for deduction
Czasowniki modalne do dedukcji
8. Modal verbs for ability, possibility and obligation
Czasowniki modalne dla zdolności, możliwości i obowiązku
9. Gerunds and infinitives
Gerund i bezokoliczniki
10. Questions
Pytania
11. The Passive Voice
Strona bierna
12. Conditions: zero, first and second
Warunki: zerowy, pierwszy i drugi
13. Third conditional and mixed conditionals
Trzeci tryb warunkowy i tryb mieszany
14. Reported Speech-affirmative sentences
Mowa zależna – zdania twierdzące
15. Reported Speech-questions and imperatives
Mowa zależna – pytania i imperatywy
16. Article a / an / the / no article
Przedimek a / an / the / brak przedimka
17. The comparative and superlative
Porównanie i superlatywy
18. Adjectives-ing / – ed; Adverbs
Przymiotniki -ing / – ed; Przysłówki
19. Relative clauses-defining vs non-defining
Zdania względne – określające i nieokreślające
20. Word order in a sentence
Szyk wyrazów w zdaniu
21. End-of-course revision + Test
Powtórka na koniec kursu + test

Szczegóły kursu:

W krótkim czasie zaczniesz płynnie posługiwać się językiem angielskim. Przy okazji omawiania różnych działów tematycznych, w przystępny sposób wyjaśnimy zawiłości gramatyczne i pomożemy Ci opanować nowe słownictwo w kontekście. Zadbaliśmy o to, aby materiały, które od nas otrzymasz, były dostosowane do wybranego przez Ciebie poziomu. Materiał przerabiany podczas kursu zgodny jest z zakresem i wymaganiami egzaminu zgodnie ze skalą CEFR (the Common European Framework of Reference for Languages).

Kursy na platformie Akcent to solidna dawka uporządkowanej wiedzy, przerabiana razem z lektorką, do wyćwiczenia w formie interaktywnych quizów i powtórzenia z naszymi podręcznikami lub e-bookami. Interaktywna forma kursu pozwala zaoszczędzić czas i uczyć się w dowolnym miejscu. Natomiast formuła lekcji sprawia, że czujesz się jak na prawdziwych zajęciach, kiedy pracujesz razem z lektorem.
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kompetencje językowe, aby na przykład przygotować się do wybranego egzaminu, potrzebują powtórki materiału lub po prostu szukają źródła motywacji. Nasze kursy chwali sobie zarówno młodzież, która przygotowuje się do egzaminów i testów, jak i dorośli. Dobra znajomość podstaw języka angielskiego okaże się przydatna zawsze: w szkole, na zagranicznych wakacjach, w trakcie służbowego wyjazdu czy podczas międzynarodowej konferencji.
Materiał został ułożony metodycznie, więc zachęcamy do przerabiania tematów po kolei – naprzemiennie gramatykę i słownictwo. Po każdym module dobrze jest zrobić powtórkę. Traktuj naukę na platformie jak umówione spotkanie z Twoją ulubioną lektorką – zarezerwuj sobie na to konkretny dzień i godzinę (przynajmniej raz w tygodniu). Potrzebujesz pomocy lektora, chcesz poćwiczyć zdobytą wiedzę w praktyce? Zapisz się na konsultacje.

Co to jest Kurs Angielskiego B1?

Kurs Angielskiego B1 na Platformie Akcent to kompleksowy program edukacyjny, który umożliwia zdobycie średnio zaawansowanej wiedzy z języka angielskiego. Poziom B1 oznacza, że uczestnik jest już w stanie swobodnie komunikować się w codziennych sytuacjach, rozumieć teksty na różne tematy oraz wyrażać swoje opinie w sposób zorganizowany.

Najważniejsze cechy kursu

Dlaczego warto wybrać ten kurs?

Ten kurs językowy został zaprojektowany przez doświadczonych lektorów z SJO Akcent, jednej z najstarszych szkół językowych w Polsce. Program obejmuje 40 lekcji tematycznych, dwie lekcje powtórkowe oraz dwa testy końcowe, co sprawia, że jest to jedno z najbardziej kompleksowych narzędzi do nauki angielskiego na poziomie B1.

Jakie materiały są dostępne?

Kurs angielskiego B1 oferuje bogaty zestaw autorskich materiałów dydaktycznych, stworzonych z myślą o potrzebach uczących się. W skład kursu wchodzą starannie przygotowane materiały tekstowe, audio oraz video, które ułatwiają zrozumienie trudniejszych zagadnień językowych. Dodatkowo, praktyczne ćwiczenia oraz testy dostarczają uczestnikom niezbędnych narzędzi do systematycznego sprawdzania postępów w nauce. Wszystko to sprawia, że uczestnicy kursu nie tylko zdobywają wiedzę, ale także uczą się jej efektywnego wykorzystania w praktyce. Dzięki temu, uczestnicy kursu mogą liczyć na wszechstronny rozwój umiejętności językowych, przygotowując się jednocześnie do realnych sytuacji komunikacyjnych w środowisku anglojęzycznym.

Kluczowe lekcje w zakresie słownictwa

Jakie tematy są omawiane?

Kurs pokrywa szeroki zakres tematów, takich jak: miejsca, środowisko naturalne, podróże, finanse, rozrywka, praca, zdrowie, sport i wiele innych. Każda lekcja jest skonstruowana tak, aby uczestnik mógł jak najwięcej się nauczyć w krótkim czasie.

Kluczowe lekcje w zakresie gramatyki

Na co zwrócono uwagę?

W zakresie gramatyki, program koncentruje się na kluczowych zagadnieniach, takich jak różne czasy gramatyczne, zdania warunkowe, mowa zależna oraz bierna forma czasowników. Każda lekcja gramatyczna jest zaprojektowana tak, aby uczestnik mógł zrozumieć i zastosować daną regułę w praktyce.

Inne Kursy angielskiego na Platformie Akcent

Co jeszcze można znaleźć na platformie?

  • Kurs Angielskiego A1 – Skierowany do osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z językiem angielskim.
  • Kurs Angielskiego A2 – Idealny dla tych, którzy chcą kontynuować naukę po ukończeniu poziomu A1.
  • Kurs Angielskiego B2 – Dedykowany dla osób, które chcą osiągnąć zaawansowany poziom znajomości języka angielskiego.

Kurs Angielskiego B1 średnio zaawansowany, Słownictwo i Gramatyka

Kurs Angielskiego
B1 średnio zaawansowany
Słownictwo i Gramatyka

Od: 59,00  / miesiąc

Clear

Przetwarzamy wyłącznie Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, numer NIP, firmę, adres prowadzenia działalności gospodarczej. Administratorem danych osobowych jest Iwona Róg prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AKCENT Szkoła Języków Obcych Iwona Róg, os. Zygmunta Starego 6, 60-684 Poznań,NIP: 7780111835, REGON: 630006443, kontakt: platforma.szkola-akcent.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się z newslettera. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail. Administratorem danych osobowych jest Iwona Róg prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AKCENT Szkoła Języków Obcych Iwona Róg, os. Zygmunta Starego 6, 60-684 Poznań, NIP: 7780111835, REGON: 630006443, kontakt: platforma.szkola-akcent.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane przy użyciu formularza kontaktowego oraz prowadzenie ewentualnego dalszego kontaktu na Twoje życzenie. Podstawą przetwarzania danych osobowych są czynności podejmowane przez nas na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia świadczenie ww. usługi. Dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od daty wysłania zapytania. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail. Administratorem danych osobowych jest Iwona Róg prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AKCENT Szkoła Języków Obcych Iwona Róg, os. Zygmunta Starego 6, 60-684 Poznań, NIP: 7780111835, REGON: 630006443, kontakt: platforma.szkola-akcent.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane przy użyciu formularza kontaktowego oraz prowadzenie ewentualnego dalszego kontaktu na Twoje życzenie. Podstawą przetwarzania danych osobowych są czynności podejmowane przez nas na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia świadczenie ww. usługi. Dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od daty wysłania zapytania. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodałeś produkt do koszyka