Do końca lutego rabat na dobry początek nawet do 30%! 🇬🇧🚀

Kurs angielskiego B2 zaawansowany, Słownictwo i Gramatyka

Od: 69,00  / miesiąc

Clear

Produkt od najdłużej działającej szkoły języków obcych w Polsce

Wieloletnie doświadczenie w nauce języka

Praktyczne ćwiczenia do każdej lekcji

Autorski kurs i materiały dydaktyczne

O kursie

Kurs zawiera 40 lekcji tematycznych, dwie lekcje powtórkowe i dwa testy. Forma przekazywania wiedzy to rezultat wieloletniej pracy i ogromnego doświadczenia autorki - Iwony Róg i zespołu lektorów SJO Akcent.

Każda jednostka zawiera lekcję video z lektorką , skrypt podsumowujący przerobiony materiał oraz interaktywne ćwiczenia i zdania do tłumaczenia do każdej lekcji.

Dostęp do kursu na okres 12 miesięcy.

Subskrypcja odnawia się automatycznie co miesiąc. Można ją odwołać w zakładce "Moje konto"

Spis treści:

1. Word formation – suffixes
Tworzenie słów – przyrostki
2. Word formation – prefixes
Słowotwórstwo – przedrostki
3. Travel and holidays
Podróże i wakacje
4. Sport and leisure
Sport i wypoczynek
5. Work and business
Praca i biznes
6. Towns, buildings and vehicles
Miasta, budynki i pojazdy
7. Entertainment and the media
Rozrywka i media
8. The natural world
Świat przyrody
9. Technology
Technologia
10. Money
Pieniądze
11. Education
Edukacja
12. Food and restaurants
Żywność i restauracje
13. Problems, crime and the law, politics
Problemy, przestępczość i prawo, polityka
14. People and behaviours
Ludzie i zachowania
15. Health
Zdrowie
16. Feeling and options
Uczucia i opcje
17. Clothes and appearance
Ubrania i wygląd
18. Phrasal verbs
Czasowniki frazowe
19. Similes and binomials
Podobieństwa i dwumianowniki
20. Idioms, fixed expressions and proverbs
Idiomy, stałe wyrażenia i przysłowia
21. End-of-course Revision B-2 Vocabulary
Przegląd na koniec kursu B-2 Słownictwo

1. Present Simple vs Present Continuous
Present Simple vs Present Continuous
2. Present Perfect vs Past Simple / Present Perfect vs Present Perfect Continuous / for vs since
Present Perfect vs Past Simple / Present Perfect vs Present Perfect Continuous / for vs since
3. Past time: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous
Czas przeszły: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuo
4. Future Time
Czas przyszły
5. Zero and first conditional
Zero i pierwszy tryb warunkowy
6. Unreal and mixed conditionals
Warunki nierzeczywiste i mieszane
7. Hypothetical and unreal tenses
Czasy hipotetyczne i nierzeczywiste
8. The passive voice
Strona bierna
9. Indirect speech
Mowa pośrednia
10. Reporting verbs
Czasowniki sprawozdawcze
11. Relative clauses
Zdania względne
12. Clauses of purpose, result and contrast
Klauzule celu, rezultatu i kontrastu
13. Past modals
Czas przeszły modalny
14. Gerunds and infinitives
Gerunds i bezokoliczniki
15. Inversion, emphasis, question tag
Inwersja, podkreślenie, znacznik pytania
16. Countables and uncountables
Liczebniki policzalne i niepoliczalne
17. Articles
Artykuły
18. Quantifiers
Kwantyfikatory
19. Pronouns
Zaimki
20. Questions
Pytania
21. End-of-course Revision B-2 Grammar
Powtórka na koniec kursu B-2 Gramatyka

Szczegóły kursu:

W krótkim czasie zaczniesz płynnie posługiwać się językiem angielskim. Przy okazji omawiania różnych działów tematycznych, w przystępny sposób wyjaśnimy zawiłości gramatyczne i pomożemy Ci opanować nowe słownictwo w kontekście. Zadbaliśmy o to, aby materiały, które od nas otrzymasz, były dostosowane do wybranego przez Ciebie poziomu. Materiał przerabiany podczas kursu zgodny jest z zakresem i wymaganiami egzaminu zgodnie ze skalą CEFR (the Common European Framework of Reference for Languages).

Kursy na platformie Akcent to solidna dawka uporządkowanej wiedzy, przerabiana razem z lektorką, do wyćwiczenia w formie interaktywnych quizów i powtórzenia z naszymi podręcznikami lub e-bookami. Interaktywna forma kursu pozwala zaoszczędzić czas i uczyć się w dowolnym miejscu. Natomiast formuła lekcji sprawia, że czujesz się jak na prawdziwych zajęciach, kiedy pracujesz razem z lektorem.
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kompetencje językowe, aby na przykład przygotować się do wybranego egzaminu, potrzebują powtórki materiału lub po prostu szukają źródła motywacji. Nasze kursy chwali sobie zarówno młodzież, która przygotowuje się do egzaminów i testów, jak i dorośli. Dobra znajomość podstaw języka angielskiego okaże się przydatna zawsze: w szkole, na zagranicznych wakacjach, w trakcie służbowego wyjazdu czy podczas międzynarodowej konferencji.
Materiał został ułożony metodycznie, więc zachęcamy do przerabiania tematów po kolei – naprzemiennie gramatykę i słownictwo. Po każdym module dobrze jest zrobić powtórkę. Traktuj naukę na platformie jak umówione spotkanie z Twoją ulubioną lektorką – zarezerwuj sobie na to konkretny dzień i godzinę (przynajmniej raz w tygodniu). Potrzebujesz pomocy lektora, chcesz poćwiczyć zdobytą wiedzę w praktyce? Zapisz się na konsultacje.

Co to jest Kurs Angielskiego B2?

Kurs Angielskiego B2 to zaawansowany program nauczania, który pozwala uczestnikom osiągnąć biegłość w języku angielskim na poziomie B2. Jest to kluczowy etap w nauce języka, umożliwiający swobodne komunikowanie się w różnorodnych sytuacjach życiowych i zawodowych.

Najważniejsze cechy kursu Angielskiego B2

Ten kurs oferuje kompleksowe podejście do nauki języka angielskiego, łącząc teorię z praktyką. Uczestnicy mają dostęp do autorskich materiałów, interaktywnych ćwiczeń oraz testów, które gwarantują wszechstronny rozwój umiejętności językowych.

Jakie materiały są dostępne w tym kursie angielskiego?

Kurs Angielskiego B2 zawiera 40 lekcji tematycznych, w tym dwie lekcje powtórkowe oraz dwa testy. Materiały zostały przygotowane przez doświadczony zespół lektorów SJO Akcent, gwarantując najwyższą jakość edukacji.

Najważniejsze lekcje w zakresie słownictwa angielskiego

W ramach kursu uczestnicy zgłębiają takie tematy jak: podróże i wakacje, sport i rekreacja, technologia, pieniądze czy edukacja. Kurs zawiera także lekcje poświęcone frazalom, idiomom oraz wyrażeniom stałym, które są niezbędne do płynnej komunikacji w języku angielskim.

Najważniejsze lekcje w zakresie gramatyki angielskiej

Kurs skupia się na kluczowych zagadnieniach gramatycznych, takich jak różnice między czasami Present Simple a Present Continuous, użycie czasów przeszłych, mowy zależnej czy strony biernej. Uczestnicy kursu zdobywają także wiedzę na temat warunkowych form gramatycznych, modalnych czasowników oraz inwersji.

Inne Kursy angielskiego na Platformie Akcent

  • Kurs Angielskiego A1: Idealny dla początkujących, ten kurs wprowadza uczestników w podstawy języka angielskiego, skupiając się na codziennych sytuacjach komunikacyjnych.
  • Kurs Angielskiego A2: Dla tych, którzy mają już pewne podstawy, kurs A2 rozwija umiejętności językowe, pozwalając na bardziej zaawansowaną komunikację.
  • Kurs Angielskiego B1: Ten kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności językowe, oferując bardziej zaawansowane lekcje słownictwa i gramatyki.

Kurs angielskiego B2 zaawansowany, Słownictwo i Gramatyka

Kurs angielskiego
B2 zaawansowany
Słownictwo i Gramatyka

Od: 69,00  / miesiąc

Clear

Przetwarzamy wyłącznie Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, numer NIP, firmę, adres prowadzenia działalności gospodarczej. Administratorem danych osobowych jest Iwona Róg prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AKCENT Szkoła Języków Obcych Iwona Róg, os. Zygmunta Starego 6, 60-684 Poznań,NIP: 7780111835, REGON: 630006443, kontakt: platforma.szkola-akcent.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się z newslettera. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail. Administratorem danych osobowych jest Iwona Róg prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AKCENT Szkoła Języków Obcych Iwona Róg, os. Zygmunta Starego 6, 60-684 Poznań, NIP: 7780111835, REGON: 630006443, kontakt: platforma.szkola-akcent.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane przy użyciu formularza kontaktowego oraz prowadzenie ewentualnego dalszego kontaktu na Twoje życzenie. Podstawą przetwarzania danych osobowych są czynności podejmowane przez nas na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia świadczenie ww. usługi. Dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od daty wysłania zapytania. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail. Administratorem danych osobowych jest Iwona Róg prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AKCENT Szkoła Języków Obcych Iwona Róg, os. Zygmunta Starego 6, 60-684 Poznań, NIP: 7780111835, REGON: 630006443, kontakt: platforma.szkola-akcent.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane przy użyciu formularza kontaktowego oraz prowadzenie ewentualnego dalszego kontaktu na Twoje życzenie. Podstawą przetwarzania danych osobowych są czynności podejmowane przez nas na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia świadczenie ww. usługi. Dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od daty wysłania zapytania. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodałeś produkt do koszyka